Ellinogermaniki Agogi

Ellinogermaniki Agogi

Η Ελληνογερμανική Αγωγή (EA) είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου, επίσημα αναγνωρισμένος από το ελληνικό κράτος. Τα σχολεία της για παροχή προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται στα περίχωρα της Αθήνας. Η EA είναι θεσμικό μέλος του δικτύου EDEN (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης Εξ αποστάσεως), του δικτύου STEDE (Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Επιστημών στην Ευρώπη) και του δικτύου ECSITE (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιστημονικών Κέντρων και Μουσείων).
  Στην ΕΑ λειτουργεί Τμήμα Ερευνας & Ανάπτυξης το οποίο αποτελεί διεπαφή μεταξύ της παιδαγωγικής έρευνας, της τεχνολογικής καινοτομίας και της σχολικής κοινότητας. Το έργο του τμήματος Ε&Α επικεντρώνεται σε: 
α) ανάπτυξη μεθοδολογιών και εμπειρικής έρευνας για τη διερεύνηση διαδικασιών μάθησης και απόκτησης γνώσεων σε διάφορους τομείς (φυσική, μαθηματικά, βιολογία, ιστορία κ.λπ.) · 
β) συνεργασία με τμήματα επιστήμης υπολογιστών και εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων και συστημάτων μάθησης · 
γ) συνεργασία με πανεπιστήμια και ιδιωτικές εταιρείες για την ανάπτυξη και δοκιμή εκπαιδευτικού λογισμικού · και
δ) σχεδιασμός μαθησιακών περιβαλλόντων που υποστηρίζονται από την τεχνολογία.
  Τα μέλη του προσωπικού του τμήματος Ε&Α της EA έχουν αναπτύξει και συντάξει μεγάλο αριθμό οδηγών εκπαιδευτικών, εγχειριδίων χρήστη, διαδικτυακών εκπαιδευτικών πόρων και υλικού και τα έχουν μοιραστεί με την κατάλληλη άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω ψηφιακών πλατφορμών και αποθετηρίων. 
Search