Η συνεργασία

Έξι εταίροι από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και υπόβαθρα…

CIVIC Computing

Valencia Inno Hub

HeartHands Solutions

Inova+

ARC Metropolitan School

Ellinogermaniki Agogi

Search